foto gemaakt in 2004 en daarna in 2006

terug naar de voordeur van Tiffany