De wetenschappelijke naam van de bruine boon is Phaseolus Vulgaris

Wat is ontkieming:
De ontkieming begint wanneer de boon water opneemt, vooral door het poortje. Hierdoor zwellen de zaadlobben op en scheurt de zaadhuid open. Dan begint het kiempje te groeien tot kiemplantje. Tijdens de ontkieming wordt het reservevoedsel uit de zaadlobben verbruikt, een belangrijk deel van dat reservevoedsel wordt omgezet in glucose. De glucose wordt verbruikt bij verbranding in het kiemplantje. Bij de verbranding is zuurstof nodig. Een ander deel van het reservevoedsel wordt gebruikt als bouwstoffen o.a. bij de vorming van cytoplasma. In bladgroen kan fotosynthese vormen, zodat het kiemplantje de glucose niet meer uitsluitend uit het reservevoedsel moet halen. Tijdens de ontkieming wordt een kiemplantje groter en zwaarder, dit komt omdat er meer cellen bij zijn gekomen.

Door wie is de boon beschreven:
De witte boon is beschreven door de geleerde Carolus Linnaeus (1707-1778). Dat was de geleerde die signalementen maakten om groepen te onderscheiden. Ook danken we aan hem de Latijnse namen voor elk organisme op aarde.

boon=Phaseolus Vulgaris Linnaeus
erwt=Pisum Sativum Linnaeus

de bruine boon is beschreven door Linnaeus

bruine boon!de erwt is wel famillie maar behoort niet tot de zelfde soort(geslagt weet ik niet!)

De bruine boon en de grauwe erwt behoren niet tot hetzelfde geslacht. De tweede naam geeft het geslacht aan, en de namen vulgaris (bruine boon) en sativum (grauwe erwt) zijn niet hetzelfde

3. nee de boon en de ewrt behoren niet tot hetzelfde geslacht. het zijn wel planten van dezelfde familie maar behoren tot een andere soort. dat zie je ook aan de 2e naam.

4 de bruine boon is beschreven door Calolus Linnaeus.

5. de bruine boon hoort bij deze groep van de bedektzadigen: de groep van de 2 zaadlobbigen.

De plant van de bruine boon heeft een hoofdwortel met bijwortels al is de hoofdwortel soms niet helemaal zichtbaar. De plant heeft een gave bladrand en een veernervatuur.

de bruine boon hoort bij de 2 zaadlobbigen

Het verschil tussen groei en ontwikkeling is dat groei het groter en zwaarder worden van een organisme is en ontwikkeling is het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme

de ontkieming begint wanneer de boon water opneemt, vooral door het poortje. Hierdoor zwellen de zaadlobben op en scheurt de zaadhuid open. Dan begint het kiempje te groeien tot kiemplantje. Tijdens de ontkieming wordt het reservevoedsel uit de zaadlobben verbruikt, een belangrijk deel van dat reservevoedsel wordt omgezet in glucose. De glucose wordt verbruikt bij verbranding in het kiemplantje. Bij de verbranding is zuurstof nodig. Een ander deel van het reservevoedsel wordt gebruikt als bouwstoffen o.a. bij de vorming van cytoplasma. In bladgroen kan fotosynthese vormen, zodat het kiemplantje de glucose niet meer uitsluitend uit het reservevoedsel moet halen. Tijdens de ontkieming wordt een kiemplantje groter en zwaarder, dit komt omdat er meer cellen bij zijn gekomen.

nee ze horen niet tot hetzelfde geslacht

De bruine boon en de ewrt behoren niet tot hetzelfde geslacht omdat het niet van dezelfde plant komt

er moeten 3 bonen in een pot in plaats van 1, omdat je ze dan kan vergelijken en zo. en soms groeit de ene boon iets sneller als de andere, en met 3 bonen krijg je een beter beeld van de groei en ontwikkeling. en je moet het water constant bijhouden, omdat ze dan altijd genoeg water (voedig en energie en zo) hebben. dan kunnen ze blijven groeien.

ontkieming is dat er een klein kiemplantje uit de boon komt. je krijgt dan een klein worteltje te zien

2e naam is geslacht dus ze behoren niet tot hetzelfde geslacht
beschreven door linnaeus zie laatste naam boon

bedektzadigden groep 2 lobbigen

ontkieming is dat de zaad begint te groeien

groei is het groter en zwaarder worden vzn een organisme
ontwikkeling is het optreden van verandering in de bouw van een organisme

ze behoren nie tot dezelfd gslagt nie dezeld soort dat zie j an 2e naam maar wel familie

Licht, Vocht en zuurstof

Inleiding:

De bruine boon heeft een hoofdwortel met bijwortels al is de hoofdwortel soms niet helemaal zichtbaar. De plant heeft een gave bladrand en een veernervatuur.
De bruine boon hoort bij de 2 zaadlobbigen.
De wetenschappelijke naam voor bruine boon is: Phaseolus Vulgaris Linnaeus.
En voor de (grauwe)erwt: Pisum Sativum Linnaeus.
De bruine boon en de grauwe erwt behoren niet tot hetzelfde geslacht, omdat het niet van dezelfde plant komt. De tweede naam geeft het geslacht aan, en de namen vulgaris (bruine boon) en sativum (grauwe erwt) zijn niet hetzelfde.
Ontkieming is dat je als je iets plant, bijvoorbeeld een bruine boon, het begint te groeien, te ontkiemen. Het verschil tussen groei en ontwikkeling is dat groei het groter en zwaarder worden van een organisme is en ontwikkeling is het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme. Het verschil tussen groei en ontwikkeling is: groei is het groter en zwaarder worden vzn een organisme
ontwikkeling is het optreden van verandering in de bouw van een organisme


De ontkieming begint wanneer de boon water opneemt, vooral door het poortje. Hierdoor zwellen de zaadlobben op en scheurt de zaadhuid open. Dan begint het kiempje te groeien tot kiemplantje. Tijdens de ontkieming wordt het reservevoedsel uit de zaadlobben verbruikt, een belangrijk deel van dat reservevoedsel wordt omgezet in glucose. De glucose wordt verbruikt bij verbranding in het kiemplantje. Bij de verbranding is zuurstof nodig. Een ander deel van het reservevoedsel wordt gebruikt als bouwstoffen o.a. bij de vorming van cytoplasma. In bladgroen kan fotosynthese vormen, zodat het kiemplantje de glucose niet meer uitsluitend uit het reservevoedsel moet halen. Tijdens de ontkieming wordt een kiemplantje groter en zwaarder, dit komt omdat er meer cellen bij zijn gekomen.


Werkwijze:

Er moeten 3 bonen in een pot in plaats van 1, omdat je ze dan kan vergelijken en zo. en soms groeit de ene boon iets sneller als de andere, en met 3 bonen krijg je een beter beeld van de groei en ontwikkeling.
en je moet het water constant bijhouden, omdat ze dan altijd genoeg water (voedig en energie en zo) hebben. dan kunnen ze blijven groeien.

1. de plant van de bruine boon heeft een hoofdwortel met bijwortels, al is de hoofdwortel soms niet helemaal zichtbaar. de plant heeft een gave bladrand en een veernervatuur.
2. wetenschappelijk naam voor de bruine boon:
Phaseolus Vulgaris Linnaeus
wetenschappelijke naam voor de erwt:
Pisum Sativum Linnaeus
3. niet het zelfde geslacht:
de 2e naam geeft het geslacht aan en de namen Vulgari (bruine boon) en sativum (erwt) zijn niet het zelfde.
4. de gene die de bruine boon heeft beschrven: Calolus (?Cardus?) Linnaeus
5.de bruine boon hoort bij de bedektzadigen groep: de 2zaadlobbige

1 = De witte boon is een plant die een hoofdwortel met bijwortels heeft, al is de hoofdwortel soms niet helemaal zichtbaar. De plant heeft een gave bladrand en een veernervatuur.
2= De wetenschappelijke naam voor de Witte boon is: Phaseolus Vulgaris Linnaeus, en de wetenschappelijke naam van de (Grauwe) erwt is: Pisum Sativum Linnaeus.
3= De witte boon en de grauwe erwt behoren niet tot hetzelfde geslacht, omdat het niet van dezelfde plant komt. De tweede naam geeft het geslacht aan, en de namen Vulgaris (Witte boon) en Sativum (Grauwe erwt) zijn niet hetzelfde.
4= Carolus Linnaeus.
5= De bruine boon hoort bij de 2 zaadlobbigen, omdat hij twee zaadlobben heeft.
6= Ontkieming is dat je als je iets plant, bijvoorbeeld een witte boon, het begint te groeien, te ontkiemen.
7= Het verschil tussen groei en ontwikkeling is dat groei het groter en zwaarder worden van een organisme is en ontwikkeling is het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme.

Omschrijving: Als je een boon in een pot hebt gedaan duurt de ontkieming meestal 2 tot 5 dagen.
Een bonenplant van de bruine boon heeft een hoofdwortel met bijwortels maar soms is de hoofdwortel niet helemaal zichtbaar,de bonenplant heeft een gave bladrand en een veernervatuur.

Wetenschappelijke namen: De naam van de grauwe erwt is: Pisum Sativum Linnaeus.
En de wetenschappelijke naam van de bruine boon is: Phaseolus Vulgaris Linnaeus.

Zelfde geslacht ?: De bruine boon en de grauwe erwt behoren niet tot hetzelfde geslacht,De tweede naam geeft het geslacht aan,en de namen Vulgaris (bruine boon) en Sativum (grauwe erwt) zijn niet hetzelfde.

Door wie beschreven ?: De bruine boon is beschreven door Calolus Linnaeus.

Welke soort bedektzadigen ?: De bruine boon hoort bij de groep van de 2 zaadlobbigen.

Wat is ontkieming: Ontkieming is dat een zaad openbreekt en er langzamerhand een plantje uitkomt dat plantje wat uit de zaad komt noemen we het ( kiemplantje ).

Verschil Groei en ontwikkeling? Het is dat groei het groter en zwaarder worden van een organisme is, en dat ontwikkeling: is het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme.1.De volgende omstandigheden kunnen de kieming beïnvloeden de hoeveelheid water, temperatuur, luchvochtigheid , en de hoeveelheid licht.


2.Wat ik ervan verwacht

Pot 1: Ik verwacht van pot 1 dat het heel goed groeit omdat het veel zon en veel warmte krijgt en dat er dus dus goed fotosynthese kan plaatsvinden.


Pot 2: Ik verwacht dat deze niet zo heel goed groeien omdat ze niet in de zon staan en er dus weinig fotosynthese kan plaatsvinden.


Pot 3: Ik denk dat dit heel slecht groeit omdat het op een koude plek moet staan en ik denk dat bonen wel een beetje warm moeten staan.

3.Ik denk dus dat pot 1 het beste gaat groeien omdat daar denk ik alles gebeurt wat nodig is om een boon heel groot te laten worden.


1 Ik ben mijn proef gestart op 24 maart
.
Ik ben de proef begonnen op de manier die op het blaadje stond die wij kregen, namelijk drie potten pakken, Keukenrol tegen de wanden aanleggen, de rest opvullen met knikkers en dan tussen het glas en de keukenrol de boon stoppen. Dan moesten we het potje tot aan de boon vullen met water.
Het is nodig om 3 bonen te nemen in plaats van 1, want dan kun je het gemiddelde uitrekenen want de ene boon groeit misschien wel sneller dan de andere,en als er dan een boon doodgaat, kun je het gemiddelde van de overige bonen opmeten.
Het water moet wel constant blijven, want anders groeien de bonen niet goed omdat ze niet genoeg water krijgen en dan kan er geen fotosynthese plaatsvinden en dus kunnen er dus geen bouwstoffen voor de plant worden aangemaakt.


Conclusie


1.Nee ik had verwacht dat de bonen in pot 1 het meest zouden groeien, maar pot 2 ging harder groeien.

2. Vochtigheid- dan neemt de boon water op en daar groeit hij van.

3. Donker en warm- de boon wil naar het licht en gaat heel hard groeien.

4. Vochtigheid en zon- Zo groeit de boon en kan er daarna fotosynthese plaatsvinden.

5. Mijn verklaring hiervoor is dat ik eerst dacht dat de ideale omstandigheden voor een boon zijn warmte en licht maar nu weet ik dat als een boon warm staat en in het donker naar het licht toe wil en daarom heel snel groeit.

de eerste latijnse naam geeft het geslacht aan!!!
de tweede latijnse naam geeft de soort aan!!!!
en achter die twee namen vaak een afkorting van de wetenschapper die dat heeft gevonden

De bonenplant van pot 1 is groen. De bonenplant van pot 2 is een beetje geelig. En pot 3 ook. De bonen plant van pot 1 & 2 zijn best lang geworden. De bonenplant heeft een hoofdwortel en heel veel kleine zijwortels.

1 Maak een korte omschrijving van de bruine bonen plant.
De plant van de bruine boon heeft een hoofdwortel met bijwortels, al is de hoofdwortel soms niet helemaal zichtbaar.
De plant heeft een gave bladrand en een veernervatuur.

2a Wat is de wetenschappelijke naam voor de bruine boon?
De wetenschappelijke naam voor de bruine is Phaseolus Vulgaris.

2b Wat is de wetenschappelijke naam van de (grauwe) erwt?
De wetenschappelijke naam voor de (grauwe) erwt is Pisum savitum.

3 Behoren de bruine boon en de erwt tot hetzelfde geslacht? Verklaar je antwoord.
Nee, de boon en de erwt behoren niet tot hetzelfde geslacht. Het zijn wel planten van dezelfde familie maar behoren tot een andere soort. Dat zie je ook aan de 2e naam.

4 Door wie is de bruine boon beschreven?
De bruine boon is beschreven door Carolus Linnaeus.

5 Tot welke groep bedektzadigen behoort de bruine boon? Verklaar je antwoord.
De bruine boon behoort tot de groep van de 2 zaadlobbigen.

6 Wat is ontkieming?
Ontkieming is dat de zaad begint te groeien.

7 Wat is het verschil tussen groei en ontwikkeling?
Groei is het groter en zwaarder worden van een organisme.
Ontwikkeling is het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme.

8 Waarom moet je per pot drie bonen nemen en niet gewoon één boon?
Er moeten 3 bonen in een pot in plaats van 1, omdat je ze dan kan vergelijken. En soms groeit de ene boon iets sneller dan de andere, en met 3 bonen krijg je een beter beeld van de groei en ontwikkeling.

9 Waarom moet je de hoeveelheid water constant houden?
Je moet het water constant houden, omdat ze dan altijd genoeg water (met mineralen) hebben. Mineralen hebben ze nodig om te kunnen groeien.

vruchten.In die vruchten zitten 6 bonen.De vruchten vallen van het plantje af.De bruine bonen komen vrij en ontkiemen zich in de grond.
2 Phaselolus Vulgaris Linnaeus (bruine boon) Pisum Sativum ((grauwe) erwt)
3 De bruine boon en de grauwe erwt behoren niet tot hetzelfde geslacht. De tweede naam geeft het geslacht aan, en de namen vulgaris (bruine boon) en sativum (grauwe erwt) zijn niet hetzelfde.
4 Cardus Linnaeus.
5 De groep van de 2 zaadlobbigen.
6 De ontkieming begint wanneer de boon water opneemt, vooral door het poortje. Hierdoor zwellen de zaadlobben op en scheurt de zaadhuid open. Dan begint het kiempje te groeien tot kiemplantje. Tijdens de ontkieming wordt het reservevoedsel uit de zaadlobben verbruikt, een belangrijk deel van dat reservevoedsel wordt omgezet in glucose. De glucose wordt verbruikt bij verbranding in het kiemplantje. Bij de verbranding is zuurstof nodig. Een ander deel van het reservevoedsel wordt gebruikt als bouwstoffen o.a. bij de vorming van cytoplasma. In bladgroen kan fotosynthese vormen, zodat het kiemplantje de glucose niet meer uitsluitend uit het reservevoedsel moet halen. Tijdens de ontkieming wordt een kiemplantje groter en zwaarder, dit komt omdat er meer cellen bij zijn gekomen.
7 De groei heeft te maken met het groter en zwaarder worden van een organisme en de ontwikkeling met het optreden van veranderingen in de bouw van een organismeA. Inleiding

1). Maak een korte omschrijving van de bruine bonenplant.
De plant van de bruine boon heeft een hoofdwortel met bijwortels al is de hoofdwortel soms niet helemaal zichtbaar. De plant heeft een gave bladrand en een veernervatuur
2a). Wat is de wetenschappelijke naam voor de bruine boon?
Phaseolus vulgaris L
2b). Wat is de wetenschappelijke naam voor de (grauwe) erwt?
Pisum sativum L
3).Behoren de bruine boon en de erwt tot hetzelfde geslacht?Verklaar je antwoord.
Nee. Phaseolus en Pisum zijn de geslachtsnamen. De namen zijn verschillend dus horen de bruine boon en de erwt niet tot hetzelfde geslacht.
4). Door wie is de bruine boon beschreven?
De bruine boon is beschreven door Carolus Linnaeus. De letter L. staat voor Linnaeus.
5). Tot welke groep van de bedektzadigen behoort de bruine boon? Verklaar je antwoord.
De bruine boon behoort tot de tweezaadlobbige, omdat hij twee zaadlobben heeft.
6). Wat is ontkieming?
Ontkieming is dat een zaad openbreekt en er een plantje uitkomt dat plantje wat uit de zaad komt noemen we het kiemplantje.
7). Wat is het verschil tussen groei en ontwikkeling?
Het verschil tussen groei en ontwikkeling is:
Groei is het groter en zwaarder worden van een organisme.
Ontwikkeling is het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme.
8). Waarom moet je per pot drie bonen nemen en niet gewoon één boon?
Dan heb je beter overzicht, de ene boon groeit harder als de andere. Ook kan het zijn dat een boon niet kiemt.
9). Waarom moet je de hoeveelheid water constant houden?
Dan kunnen de bonen blijven groeien en hebben ze genoeg voeding.


1 Maak een korte omschrijving van de bruine bonen plant.
De plant van de bruine boon heeft een hoofdwortel met bijwortels en haarwortels.
De plant heeft een gave bladrand en een veernervatuur.

Vraag 2a Wat is de wetenschappelijke naam voor de bruine boon?
De wetenschappelijke naam voor de bruine is Phaseolus Vulgaris.

Vraag 2b Wat is de wetenschappelijke naam van de (grauwe) erwt?
De wetenschappelijke naam voor de (grauwe) erwt is Pisum savitum.

Vraag 3 Behoren de bruine boon en de erwt tot hetzelfde geslacht?
Nee, de boon en de erwt behoren niet tot hetzelfde geslacht. Het zijn wel planten van dezelfde familie maar behoren tot een andere soort van plant

Vraag 4 Door wie is de bruine boon beschreven?
De bruine boon is beschreven door Carolus Linnaeus.

Vraag 5 Tot welke groep bedektzadigen behoort de bruine boon?
De bruine boon behoort tot de groep van de 2 zaadlobbigen.

Vraag 6 Wat is ontkieming?
Ontkieming is dat de zaad begint te groeien.

Vraag 7 Wat is het verschil tussen groei en ontwikkeling?
Groei is het dat de boon dan zwaarder en groter word.
Ontwikkeling is het optreden van veranderingen in de bouw van een organisme.

Vraag 8 Waarom moet je per pot drie bonen nemen en niet gewoon één boon?
Er moeten 3 bonen in een pot in plaats van 1, omdat je ze dan kan vergelijken. En soms groeit de ene boon iets sneller dan de andere, en met 3 bonen krijg je een beter beeld van de groei en ontwikkeling.

Vraag 9 Waarom moet je de hoeveelheid water constant houden?
Je moet het water constant houden, omdat ze dan genoeg water met mineralen binnen krijgen.Mineralen hebben ze nodig om zwaarder en groter te worden (groeien).

.
.


style="visibility: hidden; position: absolute; left: 0px; top: 0px" width="10" height="10"/>